POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 362/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi na rzecz odrodzenia ruchu korporacyjnego w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Trynkowski Jan,

za zasługi na rzecz odrodzenia ruchu korporacyjnego w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Laszczkowski Michał, 3. Szmit Łukasz, 4. Tyszka Krzysztof Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kachniarz Bartłomiej, 6. Kawalec Janusz Piotr, 7. Pater Daniel Jacek, 8. Wiszowaty Marcin Michał.