POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 354/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Drzewiecki Paweł Piotr,

na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego za zasługi dla ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Hanke Wojciech Edward, 3. Knap Józef Piotr, 4. Kolarzyk Emilia Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Gantner Andrzej Krzysztof, 6. Kitajewska Katarzyna Zuzanna, 7. Skonieczna Małgorzata Ewa, 8. We-rens Maria, 9. Wołoszyn Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Jędral Szczepan,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi na rzecz muzealnictwa, za osiągnięcia w pracy naukowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Grygiel Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Berliński Wincenty, 13. Dębkowska Małgorzata, 14. Janiak Bożena Kazimiera, 15. Jóźwiak Jan, 16. Kansy-Słowińska Emilia Zofia, 17. Kieszek Eugeniusz, 18. Konieczny Jan Stanisław, 19. Michalak Tadeusz Władysław, 20. Runiński Jerzy Karol, 21. Skupień Maria Krystyna, 22. Świątek Jan Tadeusz, 23. Tomczyk Jan, 24. Zamojski Ireneusz Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Jagielska Anna Ewa, 26. Jóźwiak Jerzy Wiesław, 27. Kaczorowska Maria, 28. Kaliński Ryszard, 29. Kuropatwa Piotr Stanisław, 30. Malinowski Mirosław, 31. Oberle Paweł, 32. Paczuszka Włodzimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Błaszczyk Michał Andrzej, 34. Brząkała Edward Feliks, 35. Cieślak Zygmunt, 36. Doliwa Anna Beata, 37. Kaczmarek Dariusz, 38. Kałużny Wojciech, 39. Krajewski Roman, 40. Łyp Włodzimierz, 41. Piotrowski Paweł Marian,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

42. Korman Kazimierz, 43. Kusior Stanisław Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Dziewoński Stanisław, 45. Fudala Kazimierz, 46. Karlak Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Bzowski Stanisław, 48. Chudoba Marek Andrzej, 49. Czeluśniak Bogdan Paweł, 50. Fryźlewicz Marek Stanisław, 51. Gawęda Stanisław Wojciech, 52. Gądek Józef, 53. Gołąb Wojciech, 54. Grzegorzek Piotr Tadeusz, 55. Karasiewicz Bernard, 56. Kosiba Krzysztof, 57. Kowalski Zbigniew Leon, 58. Król Stanisław Antoni, 59. Krzak Jan, 60. Łapczyński Kazimierz, 61. Łapsa Jan, 62. Łata Zbigniew Czesław, 63. Michalski Władysław Alojzy, 64. Murzyniak Mariusz Stanisław, 65. Musiał Piotr Jerzy, 66. Pajor Adam, 67. Pinas Kazimierz, 68. Rabiasz Włodzimierz Jan, 69. Rajski Wiesław Marek, 70. Ryś Mariusz Piotr, 71. Serwicka Bogusława, 72. Sojka Jan Stanisław, 73. Such Roman Ludwik, 74. Szymański Józef, 75. Szymaszkiewicz Marek Andrzej, 76. Wojtyto Marian Józef, 77. Wołkowicz Aleksy, 78. Zabiegała Leszek, 79. Zajączkowski Eugeniusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Damian Tomasz, 81. Jędrzejczyk Marian, 82. Karp Jerzy, 83. Konopka Kazimierz, 84. Szeliga Stanisław, 85. Wojdyła Marian Bogdan, 86. Żurek Józef,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Mazur Marek Roman, 88. Zych Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Golec Andrzej Stanisław, 90. Walkowicz Piotr,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

91. Kuss Bolesław, 92. Nowak Józef,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Bobryk Adam, 94. Dzięcioł Andrzej, 95. Einhorn Ignacy, 96. Korpetta Dariusz Krzysztof, 97. Popławski Zygmunt, 98. Prończuk Teresa Ewa, 99. Sokół Ireneusz Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Balcewicz Jarosław Czesław, 101. Chruściak Tadeusz Jan, 102. Cylińska Franciszka, 103. Fornal Jan, 104. Jankowska Barbara, 105. Kacprzak Andrzej Jakub, 106. Koczorowska Jolanta Maria, 107. Kołodziejski Wiesław Stanisław, 108. Koperski Łukasz Czesław, 109. Kościelak Lech Józef, 110. Kośmider Marek Andrzej, 111. Mierzejewski Zdzisław, 112. Muniak Olga, 113. Muszyński Marek, 114. Orłowska Alicja Grażyna, 115. Sierak Jacek, 116. Skolimowski Andrzej Lucjan, 117. Sokół Romana Maria, 118. Stusiński Ryszard, 119. Symołon Jerzy Stanisław, 120. Wawruch Halina, 121. Wróblewska Grażyna Jadwiga, 122. Wyrostkiewicz Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Borzechowski Zygmunt Jan, 124. Flak Renata Anna, 125. Fołtyn Kazimierz, 126. Gago Zuzanna Anna, 127. Gankowski Ryszard, 128. Huf Marek Leon, 129. Kacprzak Łukasz, 130. Kaźmirska Krystyna Janina, 131. Kurpiewski Sławomir, 132. Laskowska Jadwiga, 133. Ławnik Kazimierz Lucjan, 134. Matasek Henryk, 135. Mielnicka Janina, 136. Nowak Mirosława Marianna, 137. Osica Małgorzata, 138. Ostrowski Jerzy Michał, 139. Owczarek Zofia, 140. Paziewski Mirosław, 141. Pielat Andrzej, 142. Ratkowski Grzegorz, 143. Sęk Barbara, 144. Skórka Andrzej Jan, 145. Szmajda Wojciech, 146. Strąk Adam Mateusz, 147. Szymański Roman, 148. Walendowski Sławomir, 149. Wiewióra Dorota, 150. Wróblewska Zofia.