POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 358/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia odznaczeni zostają

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

1. Chudzik Daniel Patryk, 2. Kowalkowski Łukasz, 3. Pałka Konrad,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

4. Pyrkosz Jan,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

5. Bulenda Piotr Eugeniusz, 6. Daszek Damian Marian, 7. Gazda Krzysztof, 8. Głusiec Przemysław Piotr, 9. Gniza Katarzyna, 10. Kubica Zbigniew, 11. Kupka Henryk, 12. Kwiska Leszek Władysław, 13. Lamczyk Tomasz Grzegorz, 14. Langner Janusz, 15. Mroziński Krzysztof Józef, 16. Schubert Grażyna Katarzyna, 17. Stawowczyk Agnieszka Izabela, 18. Stawski Marek, 19. Strzelecki Piotr, 20. Syty Jan Piotr, 21. Wizner Agnieszka, 22. Wrona Aleksandra Barbara.