POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 348/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi dla gospodarki i nauki polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

I. Dyduch Zdzisław, 2. Krzystanek Zdzisław, 3. Wojciechowski Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Adamiec Bronisława Maria, 5. Bojko Bożena Anna, 6. Dawidowski Andrzej Stefan, 7. Kaszowska Olga Krystyna, 8. Kurzeja Antoni Marcin, 9. Nierobisz Andrzej Jerzy, 10. Wycisło Marian Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

II. Kałuża Gerard Krystian, 12. Kryca Marek Aleksander, 13. Makówka Janusz Andrzej, 14. Skiba Jacek Marek,

na wniosek Ministra Infrastruktury:

za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Weintrit Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Lubowiecki Marek Wojciech,

za zasługi w działalności społecznej i kulturalnej SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Fronczak Andrzej,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla obronności i suwerenności kraju ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. płk Szubińska Bożena Leokadia,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

za zasługi w pracy naukowej, za działalność na rzecz rozwoju Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Czaplicki Zdzisław, 20. Hernik Teresa, 21. Schmidt-Przewoźna Katarzyna Maria, 22. Spychalski Grzegorz, 23. Wesołek Dorota Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Buchwald Waldemar, 25. Hołderna-Kędzia Elżbieta Maria, 26. Krajewska-Patan Anna Maria, 27. Mrozikiewicz Przemysław Michał, 28. Muzyczek Małgorzata, 29. Zimniewska Małgorzata,

za zasługi w działalności społecznej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Gąsiorowska Wiesława,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Chudoba Krystyn, 32. Grabowski Henryk Stanisław, 33. Jaskuła Przemysław Jerzy, 34. Michalczak Leszek Jan, 35. Żak Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Anders Paweł Stanisław, 37. Bełzecka Teresa, 38. Prusak Zbigniew, 39. Talik Józef,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Duszeńko Henryk Jan, 41. Kamocki Eugeniusz, 42. Kiedrowicz Wiesław Alfons, 43. Kogut Bogusław, 44. Krasowski Edward, 45. Mendelak Wojciech, 46. Muszczak Zbigniew, 47. Warchoł Józef, 48. Witecki Tomasz Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Błaszczyk Leszek, 50. Cegiełka Henryk, 51. Dołgań Tadeusz, 52. Grzymowicz Jarosław Walenty, 53. Iwaniuk Jan, 54. Karpiesiuk Marek, 55. Skowroński Karol, 56. Wojciechowski Jarosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Bartoń Krzysztof Piotr, 58. Chylewski Jerzy, 59. Dobrzyńska Aldona, 60. Gliński Przemysław, 61. Jatczak Sylwester, 62. Kostro Leszek, 63. Kulczyk Jerzy, 64. Michalski Tomasz, 65. Noworycki Jacek Andrzej, 66. Szymański Kazimierz, 67. Taraszka Ireneusz, 68. Woźniak Janusz Wojciech, 69. Zapart Piotr,

za zasługi dla ochrony granicy państwowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Bik Artur, 71. Daugielewicz Andrzej Jacek, 72. Kępa Zbigniew Jan, 73. Kochanowicz Bogusław, 74. Łukowicz Zdzisław, 75. Sobczak Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Janus Sławomir, 77. Jędrzejewska Małgorzata, 78. Kuszilek Maciej, 79. Lange-Oleszczuk Zofia, 80. Macias Janusz, 81. Młodziejowska-Seredyn Urszula, 82. Piekarska Monika Małgorzata, 83. Polewski Marek, 84. Rogoz Robert, 85. Zieliński Norbert Dariusz,

na wniosek Ministra Zdrowia:

za zasługi w działalności na rzecz niesienia pomocy osobom chorym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Andruszkiewicz Mikołaj, 87. Chruścikowski Maciej Stanisław, 88. Dąbrowski Marian Andrzej, 89. Machalica Andrzej, 90. Pawlicki Stanisław, 91. Roguski Janusz, 92. Wojnar Bronisław, 93. Wojtyna Józef, 94. Woźniczka Wojciech Andrzej, 95. Żyła Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Drybańska-Radecka Nella Wartaniusz, 97. Góral Bogusław, 98. Hojdys Robert, 99. Kamiński Paweł Dariusz, 100. Karolew Janusz, 101. Kęsoń Stanisław, 102. Kierzkowski Szczepan, 103. Krawczyk Jacek, 104. Mastalerz Mariusz, 105. Pietrzak Krzysztof, 106. Sawicki Leszek, 107. Stanik Piotr, 108. Strzyżewski Andrzej Sławomir, 109. Własiuk Włodzimierz, 110. Wojtasik Aldona Ewa, 111. Wójtowicz Kazimierz, 112. Zieliński Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Pajek Rafał, 114. Perkowska-Dworakowska Krystyna, 115. Zawada Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Loba Jerzy Maksymilian, 117. Selmaj Krzysztof Wojciech, 118. Sosnowski Marek Jan, 119. Wilczyński Jan Szczęsny,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Jeziorski Arkadiusz, 121. Kajdos Zdzisław, 122. Kurnatowski Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Bołtacz-Rzepkowska Elżbieta, 124. Kozakiewicz Witold Artur, 125. Machała Waldemar, 126. Strumiłło Anna Jadwiga, 127. Wieczorek Ewa Maria, 128. Zielińska-Bliźniewska Hanna Maria, 129. Żytkowski Andrzej,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

130. Bielak Władysław, 131. Kobel Józef Paweł, 132. Żabierek Sławomir Mieczysław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Gładysz Włodzimierz, 134. Guzikowski Mieczysław, 135. Huzarska Danuta, 136. Jarocki Janusz, 137. Jaworski Marek, 138. Księżopolski Hieronim, 139. Oleksyn Irena, 140. Potocka-Zdrzalik Bogusława Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Biernacki Stanisław, 142. Cieloch Anna, 143. Dubiński Artur Krzysztof, 144. Gorzelnik Krystyna, 145. Haładus Adam Wojciech, 146. Humienny Erazm Jacek, 147. Jurkiewicz Henryk, 148. Mielczarek Lucyna, 149. Rogowska Małgorzata, 150. Sieradzka Dorota Jadwiga, 151. Wantuła Danuta Janina, 152. Wirchniań-ska Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

153. Brzeziński Teofil, 154. Ciepły Mieczysław, 155. Dynowski Zbigniew Andrzej, 156. Furtan Stanisław Józef, 157. Gajek Łukasz Krzysztof, 158. Kłys Anna Grażyna, 159. Lang Bronisław, 160. Lorenc-Mytnik Elżbieta Anna, 161. Magott Cezariusz Jerzy, 162. Możdżeń Zdzisław Edmund, 163. Słowikowska Anna Maria,

za zasługi dla kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

164. Węgrzyn Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

165. Solarek Anna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: za zasługi na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

166. Nowiński Wiesław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

167. Czerwiński Kazimierz Zygfryd, 168. Kiersznicki Zygmunt Franciszek, 169. Kozłowski Kazimierz, 170. Lewandowski Tadeusz Andrzej, 171. Maćkowski Bolesław, 172. Partyka Jadwiga, 173. Pierściński Henryk, 174. Sinkiewicz Władysław, 175. Wolska-Safijanowska Zofia Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

176. Kapczyński Waldemar, 177. Karaszkiewicz Marian Jan, 178. Matyasik Marzanna Anna, 179. Nogacki Zbigniew Wojciech, 180. Perszka Edwin, 181. Puppel Marian, 182. Ruszkowski Jan, 183. Sterni-cka Violetta, 184. Szulc Joachim Michał, 185. Szydło Wiesław Bartłomiej, 186. Świtajski Kazimierz, 187. Tecław Ryszard, 188. Wiśniewski Tomasz Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

189. Glabiszewska Anna Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

190. Cabaj Wojciech Marek, 191. Domżalski Edward Zygmunt, 192. Falkowski Adrian, 193. Gajewska Renata Elżbieta, 194. Kałamarski Jacek Mariusz, 195. Kaszowski Marek, 196. Makowski Miłosz Stanisław, 197. Mikołajczyk Janusz Andrzej, 198. Sukalska Bolesława, 199. Szostakowski Adam Wojciech, 200. Wierzbicki Sławomir,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

201. Czerwiński Wojciech, 202. Gotowt Bolesław, 203. Szamszuro Janusz Henryk, 204. Wazgird Michał,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

205. Kopinski Grzegorz, 206. Wojciechowski Jacek Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

207. Jackowski Jacek, 208. Jopek Włodzimierz, 209. Lewandowski Jan Adam, 210. Paczkowski Jacek Piotr, 211. Wziętek Marek Piotr,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

212. ks. Guz Tadeusz Józef, 213. Kamola Roman Lech, 214. Korulczyk Józef, 215. Sieradzki Stanisław Antoni, 216. Teresiński Mieczysław, 217. Zieliński Andrzej Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

218. Adamski Adam Kazimierz, 219. Koprowski Ryszard Marian, 220. Piech Marek Antoni, 221. Piekarski Marian, 222. Rybak Witold, 223. Sobczuk Ryszard Andrzej, 224. Szczepaniuk Czesław, 225. Tracz Maciej Marian, 226. Tur Anna Ewa, 227. Wagner Tadeusz Jan, 228. Watras Janusz, 229. Woś Zdzisław Antoni, 230. Wójcik Waldemar Wiesław, 231. Zgardziński Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

232. Adamowicz Stanisław, 233. Klimiuk Andrzej, 234. Kozioł Wacław Józef, 235. Kwasowiec Stanisław Stefan, 236. Magier Dariusz, 237. Makarski Zbigniew, 238. Niebrzegowski Szczepan, 239. Roguszewska Aldona Barbara, 240. Sajnoga Martynian Lucjusz, 241. Siemiński Grzegorz Stanisław, 242. Sójka Wacław, 243. Sposób Wiesław, 244. Świć Adam Jan, 245. Woźniak Jacek Piotr, 246. Woźniak Jerzy, 247. Zalewski Stanisław Wiesław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

248. Stachurska Barbara,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

249. Keller Barbara, 250. Kotlicki Marian, 251. Michalak Bogdan, 252. Owczarek Andrzej, 253. Piątkowski Tadeusz Jan, 254. Wawryn Jacek Bogdan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

255. Bednarek Agnieszka Lucyna, 256. Brzyszcz Henryk Stefan, 257. Fisiak Andrzej Stanisław, 258. Flakiewicz Stanisław Szczepan, 259. Kochaniak Maria, 260. Młoczek Grzegorz, 261. Olszewski Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

262. Karasińska Bożena, 263. Marciniak Krzysztof Jan, 264. Modrzejewski Jerzy Leon, 265. Opałka Wiesław Jan, 266. Perkowska Krystyna Marianna, 267. Stępnik Dariusz, 268. Tomczyk Kazimierz, 269. Urbaniak Teresa Krystyna, 270. Wiedeński Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi dla ochrony zdrowia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

271. Dębicka Grażyna Maria, 272. Owczarska Anna Helena.