POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 350/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gransicki Robert Bernard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Engelbrecht Zbigniew Andrzej, 3. Kordykiewicz Maria Danuta, 4. Lamkowski Waldemar, 5. Nacel Władysław Lech, 6. Skalski Dariusz Władysław, 7. Trawicki Krzysztof Gabriel,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

8. Filipiak Zygfryd Karol, 9. Hudela Józef, 10. Lubieński Jerzy, 11. Makowski Zdzisław Wojciech, 12. Puczyński Józef Franciszek, 13. Rudnik Antoni Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Augustyniak Wieczesław Kazimierz, 15. Biliński Tadeusz, 16. Boduszek Jan Stefan, 17. Borowski Tomasz, 18. Bruski Wacław, 19. Brylowski Stanisław, 20. Brzoskowski Wiesław Franciszek, 21. Chmaruk Zbigniew, 22. Chrzan Gertruda, 23. Chyła Kazimierz Edmund, 24. Cywiński Antoni Florian, 25. Flisikowski Mieczysław, 26. Gierak-Pilarczyk Barbara Anna, 27. Gierszewski Andrzej Zbigniew, 28. Kaczkowski Józef Ryszard, 29. Kankowski Wojciech Dariusz, 30. Kepka Jerzy Józef, 31. Korda Zdzisław Ludwik, 32. Kozłowska Maria Jolenta, 33. Kubkowski Stanisław, 34. Kulas Jan, 35. Lanc Józef Marian, 36. Laska Jan, 37. Lehman Mirosława Teresa, 38. Leszczyński Stanisław Ryszard, 39. Lewandowska-Grabowska Krystyna Cecylia, 40. Lipiński Leon Jan, 41. Łangowska Władysława Ludwika,

42. Mazur Marek Piotr, 43. Megger Jerzy Mikołaj, 44. Michałowski Jacek Tomasz, 45. Nosko Ryszard, 46. Okrój Adam Piotr, 47. Pawlina Jan, 48. Plutowski Jan Krystian, 49. Pobłocki Jerzy Józef, 50. Ramion Roman, 51. Ringwelski Edmund, 52. Roszkowski Zbigniew, 53. Stefanowski Stanisław Franciszek, 54. Stelmaszyk Tadeusz, 55. Stencel Zbigniew Leszek, 56. Szarmach Wiesław Jan, 57. Szczygieł Wiesław Zygmunt, 58. Szpakowski Jerzy, 59. Szwarc Roman Zygfryd, 60. Tabor Leszek Jan, 61. Wenta Ryszard Tadeusz, 62. Wesołowski Jacek Karol, 63. Wittke Ryszard Jan, 64. Wołosiuk Leszek, 65. Wyrzykowski Andrzej,

pośmiertnie

66. Kudełka Józef, 67. Przewlekły Jan, 68. Witkowski Czesław Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Barzowski Jerzy, 70. Brejwo Hanna, 71. Brunke Roman, 72. Burczyk Leszek Józef, 73. Czapla Mirosław Jan, 74. Finster Areseniusz Jerzy, 75. Gadzała Jan, 76. Ginter Kazimierz Mieczysław, 77. Goliński Janusz Stefan, 78. Grombala Leszek Józef, 79. Jakubowska Julita Teresa, 80. Kalinowski Eustachy Antoni, 81. Kołodziejczak Magdalena Małgorzata, 82. Kula Stanisław, 83. Lewi-Kiedrowski Jerzy Leon, 84. Maciuński Józef Piotr, 85. Marzejon Dariusz Franciszek, 86. ks. Matyja Kazimierz Andrzej, 87. Modrzejewski Marcin Mikołaj, 88. Owczarek Teresa, 89. Pałasz Leszek Janusz, 90. Puszkarczuk Tadeusz, 91. Puzio Zbigniew Mirosław, 92. Regliński Andrzej, 93. Sibińska Dorota, 94. Ustowski Zygmunt Józef, 95. Wiczling Jan, 96. Wróbel Janusz, 97. Zabrocki Grzegorz, 98. Ziemianowicz Sławomir Aleksander,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Bieliński Sławomir, 100. Butrym Stanisław, 101. Cyra Czesław, 102. Górecka Barbara, 103. Grobelna Maria, 104. Grzonka Jan, 105. Grzybowski Andrzej Zygmunt, 106. Hrycyna Andrzej, 107. Kaszubowski Stanisław, 108. Kłodzińska Barbara Apolonia, 109. Kucki Zbigniew, 110. Kwaśniewski Mirosław, 111. Łukaszewicz Czesław, 112. Mrozek-Gliszczynski Ryszard Paweł, 113. Muchowski Jerzy Eugeniusz, 114. Musiał Sławomira Lucjanna, 115. Najdowska Halina, 116. ks. Ostrowski Jan Antoni, 117. Paszkiewicz Barbara, 118. Skalski Janusz Jan, 119. Stankowska Ewa Jadwiga, 120. Stasiewicz Jerzy, 121. Strzelec Antoni Andrzej, 122. Symonowicz Urszula, 123. Warsiński Lech Leon, 124. Wycinka Kazimierz Henryk, 125. Zabrocki Dariusz Robert.