POROZUMIENIE z dnia 7 czerwca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT I 214-27-99

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować na podstawie artykułu 2 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie w liczbach porządkowych 24 i 26 załącznika nr 1 do powyższej umowy następującej treści:

W załączniku nr 1 – Wykaz istniejących przejść granicznych – liczby porządkowe 24 i 26 otrzymują brzmienie:


Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaj ruchu granicznego

Miejsce odpraw granicznych

24

Sieniawka – Zittau drogowe osobowy, towarowy – pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t

Zittau Republika Federalna Niemiec

26

Osinów Dolny – Hohenwutzen

drogowe osobowy z wyłączeniem autobusów

Osinów Dolny Rzeczpospolita Polska


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.


Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

Warszawa

Sygn. akt.: Wi 451.00/1 Zittau
Nota nr 168/04

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa


Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa nr DPT I 214-27-99/4 z dnia 8 stycznia 2002 r., która w uzgodnionej wersji niemieckiej otrzymuje następujące brzmienie:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować na podstawie artykułu 2 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie w liczbach porządkowych 24 i 26 załącznika nr 1 do powyższej umowy następującej treści:

W załączniku nr 1 – Wykaz istniejących przejść granicznych – liczby porządkowe 24 i 26 otrzymują brzmienie:


Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaj ruchu granicznego

Miejsce odpraw granicznych

24

Sieniawka – Zittau drogowe osobowy, towarowy – pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t

Zittau Republika Federalna Niemiec

26

Osinów Dolny – Hohenwutzen

drogowe osobowy z wyłączeniem autobusów

Osinów Dolny Rzeczpospolita Polska


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.”

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt poinformować Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyraża zgodę na propozycje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2002 r. oraz niniejsza nota zawierająca odpowiedź na nią stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty zawierającej odpowiedź i którego teksty niemiecki i polski mają jednakową moc. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec zwraca się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o zawiadomienie o dniu otrzymania noty z odpowiedzią.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 24 maja 2004 r.