POROZUMIENIE z dnia 31 maja 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Ambasada Ukrainy w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 2 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, sporządzonej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 roku, zmienionej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 roku, zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony w następującym brzmieniu:

”W dniach od 05 czerwca 2012 roku do 04 lipca 2012 roku kontrola osób i środków transportu, z wyłączeniem ruchu pieszego, dokonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drogowych przejściach granicznych Medyka — Szeginie, Korczowa — Krakowiec, Hrebenne — Rawa Ruska i Dorohusk -Jagodzin.”

Powyższe Porozumienie pozostaje bez wpływu na obowiązywanie Porozumienia z dnia 4 marca 2004 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Gabinet Ministrów Ukrainy, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony podczas Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej pozytywną odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 17 maja 2012 roku

Przekład

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH UKRAINY

nr 72/23-4324681

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Kijów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy składa wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie Noty' Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT — 56/08/12/75783 z dnia 17 maja 2012 roku o następującej treści:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej składa wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i ma zaszczyt zaproponować na podstawie artykułu 2 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r., do której wprowadzono zmiany Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisaną w Warszawie w dniu 25 listopada 2009 roku, zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wyznaczeniu przejść granicznych, w których organy kontrolne państwa jednej z Umawiających się Stron prowadzić będą kontrolę na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony o treści:

„Od 5 czerwca 2012 roku do 4 lipca 2012 roku kontrola osób i środków transportu, za wyjątkiem ruchu pieszego, prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na samochodowych przejściach granicznych Medyka — Szeginie, Korczowa — Krakowiec, Hrebenne — Rawa Ruska i Dorohusk — Jahodyn.”

Wymienione wyżej Porozumienie nie wpływa na zobowiązanie zawarte w Umowie z dnia 4 marca 2004 roku między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wyznaczeniu przejść granicznych, w których organy kontrolne państwa jednej z Umawiających się Stron prowadzić będą kontrolę na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, by w razie wyrażenia zgody przez Gabinet Ministrów Ukrainy na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wyznaczeniu przejść granicznych, w których organy kontrolne państwa jednej z Umawiających się Stron prowadzić będą kontrolę na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony podczas przeprowadzenia Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które uzyska moc z dniem otrzymania noty o zgodzie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy zapewnienia o swoim najwyższym szacunku.”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy ma zaszczyt potwierdzić, że nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT — 56/08/12/75783 z dnia 17 maja 2012 roku oraz niniejsza nota — odpowiedź na mą stanowić będą Porozumienie między Gabinetem Ministrów Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wyznaczeniu przejść granicznych, w których organy kontrolne państwa jednej z Umawiających się Stron prowadzić będą kontrolę na terytorium państwa drugiej Umawiającej się

Strony podczas przeprowadzenia Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Ministerstwo będzie wdzięczne za odpowiedź Strony Polskiej z podaniem daty otrzymania niniejszej noty, która będzie uważana za datę wejścia w życie Porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie zapewnienia o swoim najwyższym szacunku.

Kijów, 31 maja 2012 roku