POROZUMIENIE z dnia 30 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża — Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów

DPT 2265-64-2003/RD/187

Ambasada Republiki Białorusi w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie i, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie artykułu 6 w związku z artykułem 3 ustęp 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża — Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów.

Przejście graniczne Białowieża — Piererow będzie czynne w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 800 do 2000 czasu polskiego, a w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 800 do 1800 czasu polskiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Rząd Republiki Białorusi niniejsza nota i odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża — Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby dzień wejścia w życie porozumienia został uznany za dzień otwarcia przejścia granicznego Białowieża — Piererow.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2005 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi

Nr 17-10/14777-n

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi

Mińsk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi i, działając w imieniu Rządu Republiki Białorusi, ma zaszczyt poinformować o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi otrzymało notę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT 2265-64-2003/RD/187 z dnia 10 czerwca 2005 r. następującej treści:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie i, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie artykułu 6 w związku z artykułem 3 ustęp 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r., ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża — Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów.

Przejście graniczne Białowieża — Piererow będzie czynne w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 800 do 2000 czasu polskiego, a w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 800 do 1800 czasu polskiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Rząd Republiki Białorusi niniejsza nota i odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża — Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby dzień wejścia w życie porozumienia został uznany za dzień otwarcia przejścia granicznego Białowieża — Piererow.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi informuje, że Rząd Republiki Białorusi podjął decyzję o zawarciu w drodze wymiany not Porozumienia między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o otwarciu drogowego przejścia granicznego Piererow — Białowieża dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów, które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty przez Stronę polską, i wyraził zgodę na to, aby dzień wejścia w życie porozumienia został uznany za dzień otwarcia przejścia granicznego Piererow — Białowieża.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi wyrazy swojego wysokiego poważania.

Mińsk, dnia 29 czerwca 2005 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.I.2265-27-2002/SW/259

Ambasada Republiki Białorusi w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Białorusi i, nawiązując do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi Nr 17-10/14777-n z dnia 29 czerwca 2005 r. dotyczącej zawarcia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża — Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów, uprzejmie informuje, iż wymienione porozumienie weszło w życie w dniu 30 czerwca 2005 r.

Dzień 30 czerwca 2005 r. uważa się jednocześnie za dzień otwarcia przejścia granicznego Białowieża — Piererow.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Białorusi wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2005 r.

TEKST AKTU W JĘZYKU BIAŁORUSKIM