POROZUMIENIE z dnia 28 marca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r, zmienionej umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającą Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisaną w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r.

Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 1645/2003 z dnia 31 marca 2003 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie poinformować, że w nocie Strony słowackiej stwierdzono nieścisłości, dotyczące wykazu miejscowości w załączniku nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającą Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisaną w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r. W wykazie pominięto 35 miejscowości, dodano 19 miejscowości, które nie powinny się w wykazie znaleźć, oraz nadano nazwom 20 miejscowości inne brzmienie niż urzędowo ustalone. Nieścisłości te spowodowałyby konieczność niezwłocznego zawarcia kolejnego porozumienia w celu ich usunięcia.

Jednakże, mając na względzie celowość i potrzebę zawarcia przedmiotowego porozumienia oraz zgodnie z wnioskami ze spotkania delegacji ekspertów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 11a Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającą Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisaną w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r., zawarcie porozumienia o zmianie załącznika nr 1 do wyżej wymienionej umowy. Nowe brzmienie załącznika nr 1 stanowi załącznik do niniejszej noty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowackiej na powyższe niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającą Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisaną w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r., które wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Słowackiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 27 lipca 2004 r.

Załącznik 1