POROZUMIENIE z dnia 24 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Budomierz—Hruszew

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt, na podstawie artykułu 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r., zaproponować utworzenie drogowego przejścia granicznego Budomierz—Hruszew dla ruchu osobowego i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych, bez względu na ich przynależność państwową w ciągu całej doby. Kontrola wymienionego ruchu granicznego odbywać się będzie w obiektach przejścia granicznego wybudowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Otwarcie drogowego przejścia granicznego Budomierz—Hruszew dla określonego rodzaju ruchu granicznego nastąpi w drodze odrębnego porozumienia między Rządami obu Państw, po wybudowaniu infrastruktury umożliwiającej dokonywanie kontroli osób, towarów i środków transportu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Gabinet Ministrów Ukrainy na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Budomierz—Hruszew, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 25 listopada 2003 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy

Nr 72/17-432-2766

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Kijów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr DPT.I 2265-44-2002/S P/490 z dnia 25 listopada 2003 r. o następującej treści:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt, na podstawie artykułu 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 r., zaproponować utworzenie drogowego przejścia granicznego Budomierz—Hruszew dla ruchu osobowego i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,51 z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych, bez względu na ich przynależność państwową w ciągu całej doby. Kontrola wymienionego ruchu granicznego odbywać się będzie w obiektach przejścia granicznego wybudowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Otwarcie drogowego przejścia granicznego Budomierz—Hruszew dla określonego rodzaju ruchu granicznego nastąpi w drodze odrębnego porozumienia między Rządami obu Państw, po wybudowaniu infrastruktury umożliwiającej dokonywanie kontroli osób, towarów i środków transportu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Gabinet Ministrów Ukrainy na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Budomierz—Hruszew, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy ma zaszczyt potwierdzić, że nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.I 2265-44--2002/SP/490 z dnia 25 listopada 2003 r. oraz niniejsza nota będąca odpowiedzią na nią stanowić będą Porozumienie między Gabinetem Ministrów Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Hruszew—Budomierz.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Kijów, dnia 15 sierpnia 2005 r.

TEKST AKTU W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Ambasada Ukrainy w Warszawie

Nr 6137/22-013-439

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i nawiązując do noty nr DPT.I 2265-24-2003/SW, DPT.I 2265-44-2002/SW/57 z dnia 28 lutego 2006 r. ma zaszczyt potwierdzić, że w wyniku wymiany not Strony polskiej nr DPT.I 2265--44-2002/SP/490 z dnia 25 listopada 2003 r. i nr DPT-I--2265-24-2003/MP/345 z dnia 22 lipca 2004 r. oraz not Strony ukraińskiej nr 72/17-432-2766 z dnia 15 sierpnia 2005 r. i nr 72/23-432-2767 z dnia 15 sierpnia 2005 r. zostały zawarte: Porozumienie między Gabinetem Ministrów Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Doł-hobyczów—Uhrynow oraz Porozumienie między Gabinetem Ministrów Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Budomierz—Hruszew, które weszły w życie w dniu 24 sierpnia 2005 r.

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 13 marca 2006 r.