POROZUMIENIE z dnia 24 kwietnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT I 2265-23-2007/cz/224

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie i ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 1 ustęp 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Komisji ds. Przejść Granicznych Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim, które odbyło się w dniach 13—14 listopada 2006 r. w Zielonogradzku, zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Rząd Federacji Rosyjskiej, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia otrzymania noty stanowiącej pozytywną odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2007 r.

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie

Nr 114/n

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT I 2265-23-2007/cz/224 z dnia 7 sierpnia 2007 r. o następującej treści:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie i ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 1 ustęp 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., oraz w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Komisji ds. Przejść Granicznych Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim, które odbyło się w dniach 13—14 listopada 2006 r. w Zielonogradzku, zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Rząd Federacji Rosyjskiej, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia otrzymania noty stanowiącej pozytywną odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.”.

Ambasada w imieniu Rządu Federacji Rosyjskiej potwierdza zgodę Strony rosyjskiej na przedstawione w nocie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT I 2265-23-2007/cz/224 z dnia 7 sierpnia 2007 r.

Wspomniana nota Ministerstwa wraz z niniejszą notą Ambasady będącą odpowiedzią stanowią Porozumienie między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gusiew— Gołdap o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Stronę polską niniejszej noty. W związku z tym Strona rosyjska byłaby wdzięczna za poinformowanie o dacie otrzymania niniejszej noty Ambasady oraz o dacie wejścia w życie wskazanego porozumienia.

Ambasada korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2009 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT I 2265-23-2007/cz/95

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty nr 114/n z dnia 17 kwietnia 2009 r., stanowiącej odpowiedź na notę nr DPT I 2265--23-2007/cz/224 z dnia 7 sierpnia 2008 r., dotyczącą propozycji zawarcia, na podstawie artykułu 1 ustęp 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r., oraz w nawiązaniu do ustaleń posiedzenia Komisji ds. Przejść Granicznych Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim, które odbyło się w dniach 13—14 listopada 2006 r. w Zielonogradzku, Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że dzień 24 kwietnia 2009 r. jest datą doręczenia powyższej noty, a dzień 9 maja 2009 r. jest datą wejścia w życie przedmiotowego porozumienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2009 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT I 2265-23-2007/cz/101

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie i pragnie sprostować swą notę nr DPT I 2265-23-2007/cz/95 z dnia 28 kwietnia 2009 r., stanowiącą odpowiedź na notę Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie nr 114/n z dnia 17 kwietnia 2009 r., stanowiącą odpowiedź na notę nr DPT I 2265-23-2007/cz/224 z dnia 7 sierpnia 2007 r., dotyczącą propozycji zawarcia, na podstawie artykułu 1 ustęp 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.. Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich, w której powołano błędną datę noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej: nr DPT I 2265-23-2007/cz/224 z dnia 7 sierpnia 2008 r. zamiast: nr DPT I 2265-23-2007/cz/224 z dnia 7 sierpnia 2007 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 5 maja 2009 r.