POROZUMIENIE z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPT-2262/62/09/12/AK/7067/09

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mongolii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Mongolii oraz ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej następującą zmianę do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.:

Artykuł 8 ustęp 1 Umowy otrzyma brzmienie:

„Artykuł 8

1. Wpłata na „Program Badań Naukowych” kwoty, o której mowa w artykule 4 punkt 2, zostanie dokonana przez Rząd Mongolii w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2013 roku.”

W przypadku gdy Rząd Mongolii przyjmie powyższą propozycję, niniejsza nota wraz z notą stanowiącą odpowiedź Rządu Mongolii stanowić będą Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. Porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej zawierającej odpowiedź Rządu Mongolii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Mongolii wyrazy swego najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 roku.

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mongolii

A/13-152

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mongolii przekazuje wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma zaszczyt poinformować, że strona mongolska przyjmuje propozycję strony polskiej wprowadzenia zmian do „Umowy między Rządem Mongolii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej” podpisanej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. Artykuł 8 ustęp 1 Umowy zmienia się w następujący sposób:

„Artykuł 8

1. Wpłata na „Program Badań Naukowych” kwoty, o której mowa w artykule 4 punkt 2, zostanie dokonana przez Rząd Mongolii w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2013 roku.”

Niniejsza Nota stanowi nieodłączną część „Umowy między Rządem Mongolii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej” podpisanej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. i wchodzi w życie z dniem wymiany not ze stroną polską

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mongolii korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swego najwyższego poważania.

Ułan Bator, 18 stycznia 2013 r.