POROZUMIENIE z dnia 21 maja 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o rozszerzeniu ruchu w drogowym przejściu granicznym Ogrodniki – Lazdijai o ruch towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz odpadów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT I 2265-51-2002/SP/90

Ambasada Republiki Litewskiej

w Warszawie


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Litewskiej i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o rozszerzeniu ruchu w drogowym przejściu granicznym Ogrodniki – Lazdijai o ruch towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz odpadów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Litewskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o rozszerzeniu ruchu w drogowym przejściu granicznym Ogrodniki – Lazdijai o ruch towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjneji fitosanitarnej oraz odpadów, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Litewskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Republiki Litewskiej

Nr 5-275/2004

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

w Wilnie


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy składa Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie wyrazy szacunku i w odpowiedzi na notę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT I 2265-51-2002/SP/90 z dnia 27 marca 2003 r. dotyczącą porozumienia w sprawie ruchu przez przejście graniczne Lazdijai – Ogrodniki, ma zaszczyt przekazać sprecyzowaną propozycję instytucji litewskich dotyczącą przekraczania przejścia granicznego Lazdijai – Ogrodniki: dopuszczalna masa ogólna samochodów ciężarowych może dochodzić do 7,5 t.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie wyrazy swojego najwyższego szacunku.

Wilno, 19 maja 2004 r.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Nr DPT-I-2265-51-2002/MP/322

Ambasada Republiki Litewskiej

w Warszawie


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Litewskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej nr 5-275/2004 z dnia 19 maja 2004 r.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT I 2265-51-2002/SP/90 z dnia 27 marca 2003 r. oraz wyżej wymieniona nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej stanowią Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o rozszerzeniu ruchu w drogowym przejściu granicznym Ogrodniki – Lazdijai o ruch towarowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych, towarów podlegających kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej oraz odpadów, które weszło w życie z datą otrzymania noty stanowiącej odpowiedź, tj. dnia 21 maja 2004 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Litewskiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 9 lipca 2004 r.