POROZUMIENIE z dnia 19 września 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice — Niżankowice

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

DPTJ 2265-38-2006/SW/80

Ambasada Ukrainy w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 640/20-612/-1081 z dnia 29 lipca 2006 roku zawierającej propozycję utworzenia przejścia granicznego Malhowice -Niżankowice z obiektami przejścia granicznego wybudowanymi na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie artykułu 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 roku, ma zaszczyt zaproponować utworzenie drogowego przejścia granicznego Malhowice — Niżankowice dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z wyłączeniem ruchu pieszego. Kontrola wymienionego ruchu granicznego odbywać się będzie w obiektach przejścia granicznego wybudowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Otwarcie drogowego przejścia granicznego Malhowice -Niżankowice dla określonego powyżej rodzaju ruchu granicznego nastąpi w drodze odrębnego porozumienia między Rządami obu Państw, po wybudowaniu infrastruktury umożliwiającej dokonywanie kontroli osób i środków transportu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Gabinet Ministrów Ukrainy na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice -Niżankowice, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 22 marca 2007 roku

Przekład

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH UKRAINY

Nr 72/23-432-2763

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

na Ukrainie

Kijów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2007 roku Nr DPT.I 2265-38-2006/SW/80 o następującej treści:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Ukrainy w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 640/20-612/-1081 z dnia 29 lipca 2006 roku zawierającej propozycję utworzenia przejścia granicznego Malhowice — Niżankowice z obiektami przejścia granicznego wybudowanymi na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie artykułu 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 1992 roku, ma zaszczyt zaproponować utworzenie drogowego przejścia granicznego Malhowice -Niżankowice dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z wyłączeniem ruchu pieszego. Kontrola wymienionego ruchu granicznego odbywać się będzie w obiektach przejścia granicznego wybudowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Otwarcie drogowego przejścia granicznego Malhowice — Niżankowice dla określonego powyżej rodzaju ruchu granicznego nastąpi w drodze odrębnego porozumienia między Rządami obu Państw, po wybudowaniu infrastruktury umożliwiającej dokonywanie kontroli osób i środków transportu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Gabinet Ministrów Ukrainy na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice — Niżankowice, które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Ukrainy wyrazy wysokiego poważania.”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, w imieniu Gabinetu Ministrów Ukrainy, ma zaszczyt przekazać swoją zgodę na wyżej wymienioną propozycję i potwierdzić, że nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2007 roku Nr DPT.I 2265-38-2006/SW/80 oraz niniejsza nota stanowią Porozumienie między Gabinetem Ministrów Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Niżankowice — Malhowice.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie wyrazy wysokiego poważania.

Kijów, dnia 19 września 2012 roku