POROZUMIENIE z dnia 13 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.I 2265–17–2002/SP/508

Ambasada Republiki Słowackiej

w Warszawie


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 805/2002 – MEPO z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie rozszerzenia ruchu granicznego w przejściach granicznych Korbielów – Oravská Polhora, Chochołów – Suchá Hora i Ujsoły – Novot’ oraz Niedzica – Lysá nad Dunajcom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że z uwagi na negatywne stanowisko Krajowego Zarządu Parków Narodowych, w związku z zagrożeniem dla przyrody Pienińskiego Parku Narodowego, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie wyraża zgody na rozszerzenie ruchu granicznego w przejściu granicznym Niedzica – Lysá nad Dunajcom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie jednocześnie poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, uznając za celowe rozszerzenie ruchu granicznego w pozostałych przejściach granicznych, ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 1 ustęp 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do wymienionej umowy, w następującym brzmieniu:

W załączniku nr 1 – Wykaz istniejących przejść granicznych – liczby porządkowe 3, 5 i 14 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

6

3

Korbielów – Oravská Polhora drogowe osobowy, towarowy Oravská Polhora Republika Słowacka ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t, z wyłączeniem ruchu towarowego ponad 3,5 t w godzinach od 2200 do 500

5

Chochołów – Suchá Hora drogowe osobowy, towarowy Suchá Hora Republika Słowacka ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t

14

Ujsoły – Novot’ drogowe osobowy, towarowy Novot’ Republika Słowacka ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t, z wyłączeniem ruchu towarowego ponad 3,5 t w godzinach od 0000 do 500

Zmianę dotyczącą przejścia granicznego Ujsoły – Nowot’ Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje zrealizować do dnia 31.12.2004 r. Dalsze zmiany mogą być wprowadzone na podstawie wyników analizy wpływu proponowanej zmiany na środowisko naturalne, ponieważ wymienione przejście graniczne znajduje się w naturalnym biokorytarzu Rezerwatu Horná Orava.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby, w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowackiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej noty stanowiącej odpowiedź Rządu Republiki Słowackiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Słowackiej wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2003 r.Ambasada Republiki Słowackiej

w Warszawie

Nr 3041/2003

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa


Ambasada Republiki Słowackiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT. I 2265–17–2002/SP/508 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., w następującym brzmieniu:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Słowackiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 805/2002 – MEPO z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie rozszerzenia ruchu granicznego w przejściach granicznych Korbielów – Oravská Polhora, Chochołów – Suchá Hora i Ujsoły – Novot’ oraz Niedzica – Lysá nad Dunajcom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że z uwagi na negatywne stanowisko Krajowego Zarządu Parków Narodowych, w związku z zagrożeniem dla przyrody Pienińskiego Parku Narodowego, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie wyraża zgody na rozszerzenie ruchu granicznego w przejściu granicznym Niedzica – Lysá nad Dunajcom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie jednocześnie poinformować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, uznając za celowe rozszerzenie ruchu granicznego w pozostałych przejściach granicznych, ma zaszczyt zaproponować, na podstawie artykułu 1 ustęp 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do wymienionej umowy w następującym brzmieniu:

W załączniku nr 1 – Wykaz istniejących przejść granicznych – liczby porządkowe 3, 5 i 14 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

6

3

Korbielów – Oravská Polhora drogowe osobowy, towarowy Oravská Polhora Republika Słowacka ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t, z wyłączeniem ruchu towarowego ponad 3,5 t w godzinach od 2200 do 500

5

Chochołów – Suchá Hora drogowe osobowy, towarowy Suchá Hora Republika Słowacka ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t

14

Ujsoły – Novot’ drogowe osobowy, towarowy Novot’ Republika Słowacka ruch towarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 t, z wyłączeniem ruchu towarowego ponad 3,5 t w godzinach od 0000 do 500

Zmianę dotyczącą przejścia granicznego Ujsoły – Novot’ Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje zrealizować do dnia 31.12.2004 r. Dalsze zmiany mogą być wprowadzone na podstawie wyników analizy wpływu proponowanej zmiany na środowisko naturalne, ponieważ wymienione przejście graniczne znajduje się w naturalnym biokorytarzu Rezerwatu Horná Orava.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby, w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Słowackiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej noty stanowiącej odpowiedź Rządu Republiki Słowackiej.”.

Zgodnie z powyższym Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie wyraża zgodę, aby nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT. I 2265–17–2002/SP/508 i niniejsza nota będąca odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r., które wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania niniejszej noty Ambasady Republiki Słowackiej w Warszawie przez Stronę polską.

Ambasada Republiki Słowackiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 9 lutego 2004 r.