POROZUMIENIE z dnia 13 kwietnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r, sporządzoną w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r.

DPT-I-2265-36-2003/MP/354

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej i ma zaszczyt potwierdzić odbiór noty nr 113292/2003-MPO z dnia 9 maja 2003 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pragnie poinformować, że w nocie Strony czeskiej stwierdzono nieścisłość dotyczącą wskazania w załączniku nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r., sporządzoną w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r. (zwanej dalej „umową”), pod pozycją 12 wykazu gmin wchodzących w obszar pasa małego ruchu granicznego Rzeczypospolitej Polskiej nieistniejącej gminy Kędzierzyn-Koźle oraz użycia wyrazu „miasta”, zamiast wyrazów „gmina o statusie miasta”, jako odrębnej jednostki podziału terytorialnego.

Jednakże, mając na względzie celowość i potrzebę zawarcia przedmiotowego porozumienia oraz zgodnie z wnioskami ze spotkania delegacji ekspertów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie artykułu 2 ustęp 4 umowy, ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy, w następującym brzmieniu:

Załącznik 1

Załącznik 2