POROZUMIENIE między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, zawarte w Podgoricy dnia 23 kwietnia 2009 r.

Przekład

Czarnogóra Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nota nr 011-64/108-2

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy i ma zaszczyt potwierdzić odbiór Noty nr 22-4/08 z dnia 17 lipca 2008 roku dotyczącej propozycji zawarcia Porozumienia między Czarnogórą a Rzecząpospolitą Polską o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, o następującej treści:

„Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry i w nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów na temat sukcesji umów dwustronnych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą, zawartych między Rzecząpospolitą Polską (Polska Rzeczpospolita Ludowa) oraz Czarnogórą (Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców; SFRJ; Federalna Republika Jugosławii) w okresie od 1922 roku do 2006 roku, mając na względzie istotne zmiany polityczne i prawne wynikające z Deklaracji Niepodległości Republiki Czarnogóry z dnia 3 czerwca 2006 roku oraz dążąc do określenia zakresu stosunków traktatowych między obydwoma Państwami i ich umocnienia, ma zaszczyt zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zawarcie Porozumienia o sukcesji Czarnogóry w stosunku do umów obowiązujących między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą.

Z chwilą wejścia w życie Porozumienia o sukcesji, moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą zachowują umowy dwustronne wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej noty. Umowy dwustronne wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszej noty utracą moc obowiązującą z dniem wejścia w życie Porozumienia o sukcesji.

Jeżeli Strona czarnogórska zaakceptuje powyższą propozycję, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czarnogóry na nią stanowiły Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, które wejdzie w życia z dniem otrzymania późniejszej noty dyplomatycznej informującej o spełnieniu przez Państwa wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do jego wejścia w życia.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Podgoricy korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Czarnogóry wyrazy najwyższego szacunku.

Podgorica, dnia 17 lipca 2008 roku

Załącznik 3 Nota nr 22-4/08