POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT.I 2265-27-2002/SW/173

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować na podstawie artykułu 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 1 – Wykaz istniejących przejść granicznych – liczby porządkowe 29 i 33 otrzymują brzmienie:


Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaje ruchu granicznego

Miejsce odpraw granicznych

29

Krzewina Zgorzelecka – Ostritz

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy (bez silnika)

Ostritz Republika Federalna Niemiec

33

Gryfino – Mescherin

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy i samochody osobowe

Gryfino Rzeczpospolita Polska


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby, w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie:

– z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź – odnośnie do zmiany zaproponowanej pod liczbą porządkową 33 rubryka 4 „Rodzaje ruchu granicznego”,

– z dniem 1 maja 2004 r. lub z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź, zależnie od tego, która z tych dat będzie późniejsza – odnośnie do zmian zaproponowanych pod liczbami porządkowymi 29 i 33 rubryka 5 „Miejsce odpraw granicznych”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2004 r.Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

Warszawa


Wi 451.00/1 Ostritz

Nota nr 124/04

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa


Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Ministerstwa nr DPT.I 2265–27–2002/SW/173 z dnia 20 kwietnia 2004 r., która w uzgodnionej wersji niemieckiej otrzymuje następujące brzmienie:

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponować na podstawie artykułu 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści:

W załączniku nr 1 – Wykaz istniejących przejść granicznych – liczby porządkowe 29 i 33 otrzymują brzmienie:


Lp.

Nazwa przejścia granicznego

Rodzaj przejścia granicznego

Rodzaj ruchu granicznego

Miejsce odpraw granicznych

29

Krzewina Zgorzelecka – Ostritz

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy (bez silnika)

Ostritz Republika Federalna Niemiec

33

Gryfino – Mescherin

drogowe

osobowy: pieszy, rowerowy i samochody osobowe

Gryfino Rzeczpospolita Polska


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby, w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., które wejdzie w życie:

– z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź – odnośnie do zmiany zaproponowanej pod liczbą porządkową 33 rubryka 4 „Rodzaje ruchu granicznego”,

– z dniem 1 maja 2004 r. lub z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź, zależnie od tego, która z tych dat będzie późniejsza – odnośnie do zmian zaproponowanych pod liczbami porządkowymi 29 i 33 rubryka 5 „Miejsce odpraw granicznych”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy swojego wysokiego poważania.”.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ma zaszczyt poinformować Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyraża zgodę na propozycje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz niniejsza nota zawierająca odpowiedź na nią stanowić będą Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, którego teksty niemiecki i polski mają jednakową moc i które wejdzie w życie:

– z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź – odnośnie do zmiany zaproponowanej pod liczbą porządkową 33 rubryka 4 „Rodzaje ruchu granicznego”,

– z dniem 1 maja 2004 r. lub z dniem otrzymania noty stanowiącej odpowiedź, zależnie od tego, która z tych dat będzie późniejsza – odnośnie do zmian zaproponowanych pod liczbami porządkowymi 29 i 33 rubryka 5 „Miejsce odpraw granicznych”.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec zwraca się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o zawiadomienie o dniu otrzymania noty z odpowiedzią.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy swojego najwyższego poważania.


Warszawa, dnia 30 kwietnia 2004 r.