POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,

podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki władza właściwa Rzeczypospolitej Polskiej i władza właściwa Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej dnia 02.04.2008 r. zwanej dalej „Umową”, uzgodniły co następuje: