POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE

w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym,

podpisane w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.

Władza właściwa Rzeczypospolitej Polskiej i

władza właściwa Ukrainy

zgodnie z artykułem 20 punkt 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Kijowie dnia 18 maja 2012 roku,

„zwanej dalej Umową”, uzgodniły, co następuje: