POPRAWKA

do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 28 kwietnia 2008 r. Rada Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 przyjęła Poprawkę do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącą wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz w dniu 5 maja 2008 r. Rada Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 przyjęła Poprawkę do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącą rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w następującym brzmieniu:

Przekład

POPRAWKA DO UMOWY O MIĘDZYNARODOWYM FUNDUSZU WALUTOWYM DOTYCZĄCA WZMOCNIENIA GŁOSU I UCZESTNICTWA W MIĘDZYNARODOWYM FUNDUSZU WALUTOWYM

Rządy, w imieniu których podpisano niniejszą Umowę o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, postanawiają co następuje: