OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 877) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 września 2008 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1, Konwencja weszła w życie dnia 4 września 2005 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 2, w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja wejdzie w życie dnia 12 stycznia 2009 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami Konwencji w podanych niżej datach:


Republika Austrii 13 listopada 2005 r.
Republika Bułgarii 10 lutego 2006 r.
Republika Chorwacji 4 września 2005 r.
Republika Czeska 16 września 2007 r.
Królestwo Danii 1) 4 września 2005 r
Republika Finlandii 4 września 2005 r
Królestwo Hiszpanii 4 września 2005 r
Republika Łotewska 28 lipca 2007 r
Republika Federalna Niemiec 4 września 2005 r
Królestwo Niderlandów 7 stycznia 2008 r
Królestwo Norwegii 4 września 2005 r
Republika Portugalska 17 marca 2007 r
Rumunia 4 września 2005 r
Republika Słowenii 4 czerwca 2006 r
Królestwo Szwecji 4 września 2005 r
Republika Turcji 2 grudnia 2006 r
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 15 stycznia 2008 r


1) Konwencja nie dotyczy Wysp Owczych i Grenlandii.