OŚWIADCZENIE SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 lipca 2005 r. w związku z zamachami terrorystycznymi w Londynie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z głębokim bólem i smutkiem przyjął wiadomość o tragicznych w skutkach zamachach terrorystycznych dokonanych w Londynie.

W tych ciężkich chwilach wszyscy czujemy się Brytyjczykami. Potępiamy z całą mocą i stanowczością ten barbarzyński akt.

Wydarzenia te raz jeszcze uświadamiają konieczność jednoczenia się społeczności międzynarodowej w walce z terroryzmem.