OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004—2006, podpisanym w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wyraziła w dniu 8 września 2004 r. zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004—2006, poprzez podpisanie. Program został podpisany w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r.

Zgodnie z art. 18 programu wszedł on w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.