OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2008 r. o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 418) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 maja 2008 r. wypowiedział wymienioną wyżej konwencję (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 124).

Zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 konwencji utraci ona moc obowiązującą dnia 29 maja 2009 r.