OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003–2006, podpisanym w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów w dniu 12 sierpnia 2003 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003–2006, poprzez podpisanie.

Powyższy program został podpisany w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r. w oparciu o art. 24 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

Zgodnie z art. 58 programu, wszedł on w życie z dniem otrzymania noty późniejszej stwierdzającej wypełnienie wymaganych procedur prawnych, tj. dnia 15 października 2004 r.