OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 324), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 2 sierpnia 2006 r. wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z artykułem 17 punkt a) protokół wszedł w życie dnia 30 kwietnia 2004 r.

Zgodnie z artykułem 1 protokołu, w związku z artykułem 23 punkt a) Porozumienia, protokół wszedł w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 marca 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa oraz organizacje międzynarodowe stały się stronami Protokołu w podanych niżej datach:

Republika Austrii              30 kwietnia 2004 r.

Królestwo Belgii               30 kwietnia 2004 r.

Królestwo Danii               30 kwietnia 2004 r.

Republika Estońska              1 grudnia 2005 r.

Republika Finlandii             30 kwietnia 2004 r.

Republika Grecka              30 kwietnia 2004 r.

Królestwo Hiszpanii            30 kwietnia 2004 r.

Irlandia                      30 kwietnia 2004 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga               30 kwietnia 2004 r.

Królestwo Niderlandów         30 kwietnia 2004 r.

Republika Federalna Niemiec     30 kwietnia 2004 r.

Republika Portugalska          30 kwietnia 2004 r.

Republika Słowacka              1 grudnia 2005 r.

Republika Słowenii             1 września 2006 r.

Królestwo Szwecji             30 kwietnia 2004 r.

Republika Włoska              30 kwietnia 2004 r.

Europejska Wspólnota Energii Atomowej            30 kwietnia 2004 r.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej            30 kwietnia 2004 r.