OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Lublanie dnia 28 sierpnia 1996 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 2 grudnia 1996 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisaną w Lublanie dnia 28 sierpnia 1996 r.

Zgodnie z art. 10 Umowy weszła ona w życie w dniu 6 kwietnia 1998 r.