OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii w sprawie wykonania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanego w Luksemburgu dnia 27 kwietnia 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 1 lipca 2005 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii w sprawie wykonania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, poprzez jego podpisanie. Protokół został podpisany w Luksemburgu dnia 27 kwietnia 2006 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Protokołu wszedł on w życie w dniu 1 stycznia 2007 r.