OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 lutego 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 12 marca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 26 lutego 2003 r.

Umowa weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r., zgodnie z artykułem 16 ustęp 1 umowy.