OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 października 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz. U. Nr 150, poz. 1238), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 września 2005 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z artykułem XII ustęp 1, umowa weszła w życie dnia 27 września 2005 r.