OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 7 lutego 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisaną w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.

Zgodnie z artykułem 18 ust. 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 25 czerwca 2009 r.