OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka o transporcie morskim, podpisanej w Warszawie dnia 20 maja 1999 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 7 lipca 1999 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka o transporcie morskim, podpisaną w Warszawie dnia 20 maja 1999 r.

Zgodnie z art. 17 umowy weszła ona w życie w dniu 28 maja 2004 r.