OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzonego w Sofii dnia 31 października 1988 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 października 2011 r. ratyfikował Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości 1) dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzony w Sofii dnia 31 października 1988 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 14 lutego 1991 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 21 lutego 2012 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) następujące państwa i organizacja międzynarodowa stały się stronami protokołu, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia oraz przystąpienia, w podanych niżej datach:


Republika Albanii 16 czerwca 2009 r.
Republika Austrii 15 stycznia 1990 r.
Królestwo Belgii 8 listopada 2000 r.
Republika Białorusi 8 czerwca 1989 r.
Republika Bułgarii 30 marca 1989 r.
Republika Chorwacji 3 marca 2008 r.
Republika Cypryjska 2 września 2004 r.
Republika Czeska 30 września 1993 r.
Królestwo Danii 2) 1 marca 1993 r.
Republika Estońska 7 marca 2000 r.
Republika Finlandii 1 lutego 1990 r.
Republika Francuska 20 lipca 1989 r.
Republika Grecka 29 kwietnia 1998 r.
Królestwo Hiszpanii 4 grudnia 1990 r.
Irlandia 17 października 1994 r.
Kanada 25 stycznia 1991 r.
Księstwo Liechtensteinu 24 marca 1994 r.
Republika Litewska 26 maja 2006 r.
Wielkie Księstwo Luksemburga 4 października 1990 r.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 10 marca 2010 r.
Królestwo Niderlandów 3) 11 października 1989 r.
Republika Federalna Niemiec 16 listopada 1990 r.
Królestwo Norwegii 11 października 1989 r.
Federacja Rosyjska 21 czerwca 1989 r.
Republika Słowacka 28 maja 1993 r.
Republika Słowenii 5 stycznia 2006 r.
Stany Zjednoczone Ameryki 13 lipca 1989 r.
Konfederacja Szwajcarska 18 września 1990 r.
Królestwo Szwecji 27 lipca 1990 r.
Ukraina 24 lipca 1989 r.
Unia Europejska 17 grudnia 1993 r.
Republika Węgierska 12 listopada 1991 r.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 4) 15 października 1990 r.
Republika Włoska 19 maja 1992 r.

2) przy podpisaniu protokołu podane niżej państwo złożyło następujące oświadczenie:

Stany Zjednoczone Ameryki

„Zgodnie z art. 2 ust. 1 protokołu Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki wskazuje rok 1978 jako rok kalendarzowy właściwy dla podjęcia skutecznych środków w celu kontroli i/lub ograniczenia swoich krajowych rocznych emisji tlenków azotu lub ich przepływów o charakterze transgranicznym.

Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki stwierdza konieczność sporządzenia kolejnego protokołu ustanawiającego zobowiązania ochronne oparte na czynnikach naukowych, technicznych i ekonomicznych, uwzględniającego skutki protokołu w odniesieniu do programu Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie innowacyjnych technologii ochrony. Jeżeli taki protokół nie zostanie przyjęty do 1996 r., Stany Zjednoczone Ameryki rozważą wystąpienie z niniejszego protokołu.

Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki rozumie, że państwa będą dążyć do wykonywania postanowień protokołu najbardziej efektywnymi środkami.”


1) Tekst Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, sporządzonej w Genewie dnia 13 listopada 1979 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1985 r. Nr 60, poz. 311.

2) Protokół nie ma zastosowania wobec Wysp Owczych i Grenlandii.

3) Protokół ma zastosowanie tylko wobec Królestwa w Europie.

4) Protokół ma również zastosowanie wobec Jersey, Guernsey, Wyspy Man oraz do Terytorium Suwerennych Baz Akrotiri i Dhekelia na wyspie Cypr.