OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami oraz współpracy w tym zakresie (Protokół OPRC-HNS), przyjętego w Londynie dnia 15 marca 2000 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 18 marca 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Protokół w sprawie gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami oraz współpracy w tym zakresie (Protokół OPRC-HNS), przyjęty w Londynie dnia 15 marca 2000 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 protokół wszedł w życie dnia 14 czerwca 2007 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 protokół wszedł w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 czerwca 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami protokołu, składając dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia w podanych niżej datach:

Związek Australijski             14 czerwca 2007 r.

Republika Chile                 14 czerwca 2007 r.

Arabska Republika Egiptu        14 czerwca 2007 r.

Republika Ekwadoru             14 czerwca 2007 r.

Republika Francuska               24 lipca 2007 r.

Republika Grecka               14 czerwca 2007 r.

Królestwo Hiszpanii             14 czerwca 2007 r.

Japonia                        14 czerwca 2007 r.

Republika Malty                14 czerwca 2007 r.

Królestwo Niderlandów          14 czerwca 2007 r.

Republika Portugalska           14 czerwca 2007 r.

Republika Singapuru            14 czerwca 2007 r.

Republika Słowenii              14 czerwca 2007 r.

Syryjska Republika Arabska       14 czerwca 2007 r.

Królestwo Szwecji               14 czerwca 2007 r.

Wschodnia Republika Urugwaju 14 czerwca 2007 r.

Republika Vanuatu              14 czerwca 2007 r.