OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 977) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 2 października 2008 r. wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 13 listopada 2008 r.