OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005—2006, podpisanym we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 8 grudnia 2004 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005—2006, poprzez podpisanie. Porozumienie zostało podpisane we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.