OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisanego w Warszawie dnia 27 października 1998 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 16 grudnia 2004 r. Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Mołdowy o współpracy w dziedzinie wojskowej, podpisane w Warszawie dnia 27 października 1998 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Porozumienie weszło w życie w dniu 23 grudnia 2004 r.