OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 20 września 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisaną w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wchodzi w życie dnia 5 marca 2005 r.