OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. (Dz. U. poz. 1295) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 stycznia 2013 r. ratyfikował wyżej wymienioną konwencję wraz z protokołem.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 konwencji zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 konwencji konwencja wraz z protokołem weszły w życie dnia 30 października 2013 r.