OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej w Warszawie dnia 14 maja 2004 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 5 sierpnia 2004 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisaną w Warszawie dnia 14 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 11 umowy weszła ona w życie w dniu 7 grudnia 2004 r.