OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r., do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 107, poz. 1137), w dniu 16 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Protokół dodatkowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisany w Brukseli dnia 12 stycznia 2004 r., do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. Dnia 20 sierpnia 2004 r. w Waszyngtonie nastąpiła wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego Protokołu dodatkowego.

Zgodnie z artykułem VI Protokołu wszedł on w życie dnia 20 sierpnia 2004 r.