OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 28 grudnia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Międzynarodową konwencję o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzoną w Paryżu dnia 19 października 2005 r.

Zgodnie z artykułem 37 ustęp 1 Konwencja weszła w życie dnia 1 lutego 2007 r. Zgodnie z artykułem 37 ustęp 2 Konwencja weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 marca 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) Następujące państwa stały się stronami Konwencji, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub przystąpienia w podanych niżej datach:

Republika Południowej Afryki 30 listopada 2006 r.

Republika Albanii              31 grudnia 2006 r.

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna       29 grudnia 2006 r.

Republika Argentyńska          29 grudnia 2006 r.

Związek Australijski             17 stycznia 2006 r.

Wspólnota Bahamów        12 października 2006 r.

Barbados                    21 grudnia 2006 r.

Republika Boliwii             15 listopada 2006 r.

Republika Bułgarii              12 stycznia 2007 r.

Chińska Republika Ludowa 9 października 2006 r.

Republika Czeska              30 kwietnia 2007 r.

Królestwo Danii 1                15 grudnia 2005 r.

Republika Ekwadoru             22 marca 2007 r.

Republika Finlandii             22 grudnia 2006 r.

Republika Francuska              5 lutego 2007 r.

Republika Ghany               31 grudnia 2006 r.

Republika Grecka              31 grudnia 2006 r.

Królestwo Hiszpanii 25 października 2006 r.

Republika Islandii               10 lutego 2006 r.

Jamajka                      2 sierpnia 2006 r.

Japonia                      26 grudnia 2006 r.

Kanada                     29 listopada 2005 r.

Republika Korei                  5 lutego 2007 r.

Republika Litewska              2 sierpnia 2006 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 11 grudnia 2006 r.

Republika Łotewska            10 kwietnia 2006 r.

Malezja                      20 grudnia 2006 r.

Republika Mauritiusu               6 lipca 2006 r.

Meksykańskie Stany Zjednoczone 11 kwietnia 2007 r.

Księstwo Monako              30 stycznia 2006 r.

Republika Mozambiku       23 października 2006 r.

Republika Namibii            29 listopada 2006 r.

Republika Nauru                  4 maja 2006 r.

Królestwo Niderlandów        17 listopada 2006 r.

Federalna Republika Nigerii       24 lutego 2006 r.

Republika Nigru            26 października 2006 r.

Królestwo Norwegii            13 stycznia 2006 r.

Nowa Zelandia 2                23 grudnia 2005 r.

Republika Peru             16 października 2006 r.

Republika Portugalska          30 kwietnia 2007 r.

Rumunia                 23 października 2006 r.

Federacja Rosyjska             29 grudnia 2006 r.

Republika Seszeli                  5 lipca 2006 r.

Republika Stowacka            26 stycznia 2007 r.

Królestwo Szwecji             9 listopada 2005 r.

Królestwo Tajlandii             15 stycznia 2007 r.

Republika Trynidadu i Tobago       9 marca 2007 r.

Republika Tunezyjska           26 grudnia 2006 r.

Ukraina                      8 listopada 2006 r.

Wyspy Cooka                  15 lutego 2006 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 3           25 kwietnia 2006 r.

2) Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego podane niżej państwo złożyło następującą deklarację:


Republika Argentyńska

Dokument ratyfikacyjny zawierał następującą deklarację: The instrument of ratification contained the following declaration:
„Republika Argentyńska odrzuca roszczenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie stosowania Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej przez Konferencję Generalną UNESCO w Paryżu dnia 19 października 2005 r., na Wyspach Malwinach, które to zostało notyfikowane Dyrektorowi Generalnemu UNESCO dnia 25 kwietnia 2006 r. i w którym potwierdziła swe prawa suwerenne względem Wysp Malwi-nów, Georgias del Sur, Sandwich del Sur. Terytoria te stanowią część integralną Republiki Argentyńskiej i są bezprawnie okupowane przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Stanowią one przedmiot sporu o władzę terytorialną między obydwoma państwami, który jest uznany przez różne organizacje międzynarodowe.

„La REPÚBLICA ARGENTINA rechaza la pretensión de extender la aplicación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en Paris el 19 de octubre de 2005 por la Conferencia General de la UNESCO, a las Islas Malvinas, de la cual el Director General de la UNESCO fue notificado por el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE el 25 de abril de 2006, y reafirma sus derechos de soberanía sobre les Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que forman parte integral de su territorio nacional, y estando ilegítimamente ocupados por el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, son objeto de una disputa de soberanía entre ambos países, la cual es reconocida por diversas Organizaciones Internacionales.

W związku z tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucje 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 i 43/25, w których uznaje ono istnienie sporu o władzę terytorialną na Wyspach Malwinach i wywiera nacisk na Republikę Argentyńską i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w celu rozpoczęcia negocjacji, które pozwolą na znalezienie w możliwie najszybszym terminie pokojowego i trwałego rozwiązania tego sporu.

En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las Resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, en las cuales reconoce la existencia de una disputa de soberanía en relación eon la cuestión de las Islas Malvinas e insta a la REPÚBLICA ARGENTINA y al REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE a entablar negociaciones eon el fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacifica y duradera de la disputa de soberanía.

Także Komitet Specjalny ds. Dekolonizacji Narodów Zjednoczonych wypowiedział się ostatnio w podobnym duchu poprzez rezolucję przyjętą dnia 15 czerwca 2006 r. Por su parte el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas se ha pronunciado reiteradamente en igual sentido, más recientemente a través de la Resolución adoptada el 15 de junio de 2006.

Również Zgromadzenie Ogólne Organizacji Państw Amerykańskich przyjęło dnia 6 czerwca 2006 r. nowe oświadczenie w tej sprawie.”.

Asimismo la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, adoptó el 6 de junio de 2006 un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión.”.1 Konwencja nie ma zastosowania na terytorium Wysp Owczych i Grenlandii.

2 Konwencja nie ma zastosowania na terytorium Tokelau.

3 Konwencja ma zastosowanie na terytorium Wysp Jersey, Guernsey, Alderney, Wyspy Man, Kajmanów, Bermudów i Falklandów.