OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Republiki Białorusi, podpisanym w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 29 marca 2005 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji Republiki Białorusi, poprzez podpisanie. Porozumienie zostało podpisane w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r. Zgodnie z art. 17 ust. 1 porozumienia weszło ono w życie z dniem podpisania.