OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisanej w Biszkeku dnia 25 października 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 23 kwietnia 2003 r. Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisaną w Biszkeku dnia 25 października 2002 r.

Zgodnie z artykułem 15 Umowy weszła ona w życie w dniu 30 kwietnia 2004 r.