OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach, sporządzonej w Gdańsku dnia 13 września 1973 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 61), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 lipca 2005 r. wypowiedział wymienioną wyżej konwencję (Dz. U. z 1974 r. Nr 32, poz. 188 oraz z 1984 r. Nr 17, poz. 78).

Zgodnie z artykułem XIX powyższej konwencji utraci ona moc obowiązującą dnia 31 grudnia 2006 r.