OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości, podpisanej w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 8 grudnia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości, podpisaną w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r.

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 25 lipca 2004 r.