OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej, podpisanej w Lizbonie dnia 17 czerwca 2005 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 15 lutego 2006 r. ratyfikował Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy naukowej i technicznej, podpisaną w Lizbonie dnia 17 czerwca 2005 r.

Zgodnie z artykułem XI powyższej umowy zostały dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa weszła w życie dnia 7 czerwca 2006 r.