OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w dniu 26 marca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał postanowienie o wypowiedzeniu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 705).

Na podstawie wspólnej zgody Stron, o której mowa w artykule 54 litera b) Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439), powyższa umowa utraciła moc obowiązującą dnia 30 kwietnia 2004 r.