OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, sporządzonej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 258, poz. 2581), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 14 lutego 2005 r. wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z artykułem 7 umowy wchodzi ona w życie dnia 23 lipca 2005 r.